bầu.com

Về tranh, ảnh minh họa đầu bài được sử dụng trên trang bầu.com

Tranh, ảnh chỉ phân loại biểu trưng theo giới nam hoặc nữ, nó được liên kết ngẫu nhiên và không ngụ ý ảnh nào đấy mang ý nghĩa đại diện cho tên.

Nguồn gốc

Ảnh trên trang bầu.com được tạo bằng công cụ AI, thuật toán chủ yếu là Stable Diffusion, thông qua ứng dụng trực tuyến bên thứ ba, cụ thể là DeepAI & Nightcafe Studio.

Chủ đề

Chủ yếu là tranh chân dung, phong cảnh thiên nhiên, đường phố, hoa, và các loài động vật.

Nam giới thường được chúng tôi sử dụng tranh đại diện là chân dung và các loài động vật. Nữ giới thường dùng tranh về các loài hoa. Tranh phong cảnh được dùng chung cho cả nam và nữ.

Thể loại

Phần lớn tranh trên trang thuộc trường phái ấn tượng (impressionism) và hậu ấn tượng (post-impressionism), nhiều bức được nhái theo phong cách của Claude Monet và Vincent van Gogh.

Ví dụ về một prompt mà chúng tôi sử dụng: "painting an post-impressionism Amsterdam, Netherlands, in the style of Van Gogh".

Bản quyền

Được mua trực tiếp từ DeepAI & Nightcafe Studio.

Mục đích

Chúng tôi nghĩ rằng ảnh minh họa sẽ làm mềm các bài phân tích về họ tên nhiều khi khá dài.

Phản hồi

Tranh, ảnh đã được chúng tôi lọc, loại những cái không phù hợp hoặc dễ gây hiểu nhầm, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo là bạn sẽ hài lòng với mọi bức hình.

Nếu không thích một bức hình nào đó, hãy phản hồi cho chúng tôi vào email: ducanhstarbucks@gmail.com