bầu.com

Các tên hiếm cho bé trai và bé gái

Bạn có thể click vào từng tên để biết thêm thông tin, phần lớn các tên bên dưới chỉ có khoảng 0.1% dân số sử dụng.

Chính vì tỷ lệ sử dụng thấp đã tạo ra nét độc đáo cho những tên này, kết hợp với đệm phù hợp, các tên chính hiếm thường có khả năng tạo ra những đệm tên rất hay.


Dành cho bé trai

Hạo

Cương

Khương

Quyết

Chương

Tuyên

Lương

Thức

Huân

Đoàn

Triều

Cảnh

Sáng

Toản

Hữu

Liêm

Huỳnh

Điền

Thế

Hoài

Huấn

Đồng

Lượng

Đạo

Lân

Thoại

Quảng

Thăng

Vượng

Nghị

Lưu

Luận

Chung

Ninh

Dành cho bé gái

Ngà

Ngát

Điệp

Liễu

Xuyến

Lài

Khuyên

Nhạn

Huyên

Yên

Gấm

Cẩm

Đoan

Sa

Dịu

Nương

Xuyên

Mến

Tươi

Hiên

Chúc

Châm

Share