bầu.com

Giang

---

Ý nghĩa của tên chính Giang:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên chính Giang hay được đặt cho bé gái hơn, dù cũng có tỷ lệ tương đối bé trai sử dụng tên này;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp


Một số tên hay ngẫu nhiên


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share