Sử dụng lại nội dung từ trang bầu.com

Về cơ bản nó cũng giống với giấy phép CC BY 4.0, tuy nhiên phần mô tả bên dưới sẽ diễn tả chính xác quyền và nghĩa vụ khi bạn sử dụng lại nội dung từ website này:

(1) Bạn được quyền sử dụng lại nội dung text trên website này cho mục đích thương mại cũng như phi thương mại.

(2) Không giới hạn cá nhân hay tổ chức.

(3) Bạn có thể trích dẫn kết quả, lưu lại, chụp màn hình biểu đồ và đưa nó vào sản phẩm, dịch vụ của riêng bạn.

(4) Bạn không cần hỏi tôi về việc sử dụng lại nội dung, nhưng bạn cần tạo liên kết, dẫn link cụ thể đến trang bạn lấy nội dung.

(5) Ảnh minh họa đầu bài trên website được tôi mua và không tái sử dụng với chủ thể khác (bên bán không nói rõ họ cho phép làm điều đó), do vậy bạn không nên copy ảnh.

(6) Không lợi dụng thông tin để tấn công, bôi nhọ người khác theo bất kỳ cách nào.

(7) Tôi không thể thu hồi các quyền tự do này miễn là bạn tuân theo các điều khoản trên.

---

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: website này, cũng như người phát triển nó khước từ mọi trách nhiệm liên quan đến quyết định sử dụng lại nội dung của bạn.

Quay lại trang chủ.