Điều khoản dịch vụ

(1) Website luôn cố gắng nâng cấp chất lượng dịch vụ, thường xuyên cải thiện kết quả phân tích, tuy nhiên:

Quyết định, trách nhiệm chọn họ tên nào cho bé thuộc về bạn, hệ thống chỉ đưa ra gợi ý và bạn cũng chỉ nên xem nó là gợi ý, thay vì một thông tin rất chắc chắn.

---

(2) Tuyên bố từ chối trách nhiệm: trang web này, cũng như người phát triển nó khước từ mọi trách nhiệm liên quan đến quyết định chọn tên con của bạn.

---

Quay lại trang chủ.