Bảo mật

[Lần cập nhật cuối 19/02/2024]

Website bầu.com là hệ thống gợi ý tên hay cho con hoặc khi bạn muốn tìm hiểu tên họ của chính bản thân.

Để kết quả được tốt nhất bạn thường cần nhập thông tin tên bạn định đặt cho bé, hoặc họ tên của bạn.

Hầu hết các phần, chức năng trên website không thu thập thông tin họ tên mà bạn nhập vào, cũng như không lưu vào cơ sơ dữ liệu của nó những thông tin đó.

Việc lưu vào cơ sở dữ liệu (nếu có) ở phần nào đó trên trang chỉ để phục vụ cho việc phân tích trực tiếp, công khai, nhưng việc thu thập là ẩn danh, nghĩa là chúng tôi không biết ai là người gửi thông tin. Và thỏa thuận được thông báo rõ ràng trong phần form nhập liệu để bạn biết. Ví dụ ở thời điểm hiện tại, chỉ có một form lưu lại thông tin bạn nhập, đó là form 'Chia sẻ câu chuyện thú vị về tên của bạn'.

Quay lại trang chủ.