Về tôi

Họ tên: Nguyễn Đức Anh

FB: anhducnguyen87

Email: ducanhstarbucks@gmail.com

Được hoàn thành trong những ngày đông giá rét ở Hà Nội, đầu năm 2023.

Quay lại trang chủ.