bầu.com

Kỳ

---

Ý nghĩa của tên chính Kỳ:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Kỳ dùng được cho cả bé gái lẫn bé trai (tên trung tính), tuy nhiên bé gái sử dụng tên chính này nhiều hơn bé trai một chút;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share