bầu.com

Khanh

---

Ý nghĩa của tên chính Khanh:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Khanh dùng được cho cả bé gái lẫn bé trai (tên trung tính), tuy nhiên bé gái sử dụng tên chính này nhiều hơn bé trai một chút;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share