bầu.com

Linh Ngọc

---

Ý nghĩa của tên chính Ngọc:

---

Ý nghĩa của tên đệm Linh:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Linh Ngọc hợp với bé gái hơn;

---

Mức độ phổ biến: đệm kết hợp với tên bạn chọn tương đối hiếm gặp, điều này có thể rất tốt vì nó giúp cho đệm - tên có đặc trưng riêng, hiếm khi trùng với người khác;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share