bầu.com

Ngọc

---

Ý nghĩa của tên chính Ngọc:

---

Mức độ phù hợp với giới: nếu chỉ xét riêng tên chính thì Ngọc hợp với bé gái hơn, nhưng cũng có số lượng đáng kể bé trai có tên này, bằng cách kết hợp đệm phù hợp;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share