bầu.com

Thảo My

---

Ý nghĩa của tên chính My:

---

Ý nghĩa của tên đệm Thảo:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Thảo My hợp với bé gái hơn;

---

Mức độ phổ biến của đệm - tên: đệm kết hợp với tên bạn chọn rất phổ biến, nằm trong top 300 đệm - tên phổ biến nhất;

Ưu điểm: các đệm - tên phổ biến nhất thường ổn, lựa chọn này cũng đặc biệt an toàn, dù có thể không quá hay, nhưng chắc chắn không bao giờ tệ;

Nhược điểm nhỏ: dễ trùng tên với người khác, do vậy giảm tính độc đáo;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share