bầu.com

Trân Trân

---

Ý nghĩa của tên chính Trân:

---

Ý nghĩa của tên đệm: tương tự tên chính. Tuy nhiên trong thực tế người Việt Nam hiếm khi đặt đệm và tên chính trùng nhau như người Trung Quốc;

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Trân Trân hợp với bé gái hơn;

---

Mức độ phổ biến của đệm - tên: đệm kết hợp với tên bạn chọn phổ biến ở mức độ trung bình, nó nằm trong khoảng thứ hạng từ 1000 đến 3000 đệm - tên phổ biến nhất;

Ưu điểm: mức độ phổ biến này nhìn chung khá tốt, vì đệm - tên vẫn thường ổn và ít khi trùng với người khác;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share