bầu.com

Trúc

---

Ý nghĩa của tên chính Trúc:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Trúc hợp với bé gái hơn;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share