bầu.com

Vy Vy

---

Ý nghĩa của tên đệm: tương tự tên chính. Tuy nhiên trong thực tế người Việt Nam hiếm khi đặt đệm và tên chính trùng nhau như người Trung Quốc;

---

Ý nghĩa của tên chính Vy:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Vy Vy hợp với bé gái hơn;

---

Mức độ phổ biến: đệm kết hợp với tên bạn chọn tương đối hiếm gặp, điều này có thể rất tốt vì nó giúp cho đệm - tên có đặc trưng riêng, rất hiếm khi trùng với người khác;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp


Một số tên hay ngẫu nhiên


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Các tên có cùng đệm mà bạn chọn


Chú thích

Share