bầu.com

Băng

---

Ý nghĩa của tên chính Băng:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Băng hợp với bé gái hơn;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share