bầu.com

Hòa

---

Ý nghĩa của tên chính Hòa:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Hòa dùng được cho cả bé trai lẫn bé gái (tên trung tính), tuy nhiên bé trai sử dụng tên chính này nhiều hơn bé gái một chút;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share