bầu.com

Linh

---

Ý nghĩa của tên chính Linh:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Linh hợp với bé gái hơn. Tuy vậy vẫn có một số lượng đáng kể bé trai sử dụng tên đơn này bằng cách liên kết với đệm phù hợp;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp


Một số tên hay ngẫu nhiên


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share