bầu.com

Minh

---

Ý nghĩa của tên chính Minh:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên chính Minh hay được đặt cho bé trai hơn, dù cũng có tỷ lệ tương đối bé gái sử dụng tên này;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp


Một số tên hay ngẫu nhiên


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share