bầu.com

Lâm

---

Ý nghĩa của tên chính Lâm:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên chính Lâm hay được đặt cho bé trai hơn, dù cũng có số lượng tương đối bé gái sử dụng tên này;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share