bầu.com

Mẫn

---

Ý nghĩa của tên chính Mẫn:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Mẫn dùng được cho cả bé gái lẫn bé trai (tên trung tính), tuy nhiên bé gái sử dụng tên chính này nhiều hơn bé trai một chút;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share