bầu.com

Ngọc Anh

---

Ý nghĩa của tên chính Anh:

---

Ý nghĩa của tên đệm Ngọc:

---

Mức độ phù hợp với giới: về lý thuyết tên Ngọc Anh có thể dùng được cho cả bé gái lẫn bé trai (tên trung tính), tuy nhiên bé gái sử dụng tên này có khả năng sẽ phù hợp hơn;

Nếu định sử dụng tên này cho bé trai, bạn nên cân nhắc sử dụng tên khác có khả năng phân biệt giới tốt hơn;

---

Mức độ phổ biến của đệm - tên: đệm kết hợp với tên bạn chọn rất phổ biến, nằm trong top 300 đệm - tên phổ biến nhất;

Ưu điểm: các đệm - tên phổ biến nhất thường ổn, lựa chọn này cũng đặc biệt an toàn, dù có thể không quá hay, nhưng chắc chắn không bao giờ tệ;

Nhược điểm nhỏ: dễ trùng tên với người khác, do vậy giảm tính độc đáo;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share