bầu.com

Phương Tùng

---

Ý nghĩa của tên chính Tùng:

---

Ý nghĩa của tên đệm Phương:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Phương Tùng hợp với bé trai hơn;

---

Mức độ phổ biến: đệm kết hợp với tên bạn chọn tương đối hiếm gặp, điều này có thể rất tốt vì nó giúp cho đệm - tên có đặc trưng riêng, hiếm khi trùng với người khác;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share