bầu.com

Nhiên

---

Ý nghĩa của tên chính Nhiên:

---

Mức độ phù hợp với giới: tên chính Nhiên hay được đặt cho bé gái hơn, dù cũng có số lượng tương đối bé trai sử dụng tên này;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share