bầu.com

Nghi Nghi

---

Ý nghĩa của tên chính Nghi:

---

Ý nghĩa của tên đệm: tương tự tên chính. Tuy nhiên trong thực tế người Việt Nam hiếm khi đặt đệm và tên chính trùng nhau như người Trung Quốc;

---

Mức độ phù hợp với giới: tên Nghi Nghi hợp với bé gái hơn;

---

Mức độ phổ biến: đệm kết hợp với tên bạn chọn rất hiếm gặp, điều này có thể tốt vì nó giúp cho đệm - tên có đặc trưng riêng biệt;

Lưu ý: nhưng bạn cũng cần kiểm tra kỹ, vì đệm - tên rất hiếm gặp như thế này cũng có thể do bạn chọn một kết hợp không phù hợp;


Các đệm khác kết hợp với tên chính có thể phù hợp với bé


Các tên chính khác thuộc cùng nhóm nghĩa


Có thể bạn cũng thích các tên dưới đây


Chú thích

Share